Hovslageri

Min utbildning har bestått av lärlingstid på 1,5 år hos en utbildad och av SHF (Svenska Hovslagarföreningen) godkänd hovslagare samt smide och sjukbeslag på Nordviksskolan.. Slutprov gjorde jag  på Nordviksskolan i Härnösand.Har genomgått SHFs fortbildningsblock och är av Jordbruksverket godkänd hovslagare.

Varför hovvård?

När hästens benställning avviker från det normala kan hästen efter ett tag utveckla förslitningsskador och ojämnt belastade hovar. För att undvika detta måste hästen verkas regelbundet. Verkning innebär att hoven klipps av och balanseras utifrån varje enskild hästs förutsättning. Förhoppningsvis ska detta leda till en hållbarare häst. För att verka eller sko en häst behövs därför en utbildad hovslagare.

Vad du kan förvänta dig

* Hovslageri och hovvård är en mycket viktig del av hästskötseln. Låt en kunnig och seriös hovslagare med intresse för sitt jobb ta hand om hästens hovar! Det kostar kanske lite mer för stunden, men jag tror att det lönar sig på sikt.

* Du kan alltid fråga om du undrar över något. Att fråga visar att man är intresserad.

* Hästar får inte bestraffas med slag eller liknande.

* Hovslagaren har tålamod och tid samt viljan att lära sig nya saker varje dag.

* Ingen är perfekt. Vi gör alla misstag och felbedömningar ibland. Ärlighet från hovslagarens sida är jätteviktigt!

* Hovvård bygger på kontinuitet. För att hålla hovarna fina, se till att hovslagaren tillkallas regelbundet. Jag kommer också så snabbt som möjligt vid t.ex. tappskor och dylikt.


Innan hovslagaren kommer

För att underlätta är det bra om hästen kan ställas upp på en rymlig och lugn plats med bra ljus och plant golv. Det är bra om hästen är inne när jag kommer, med borstade ben och kratsade hovar. Lera och grus sliter på verktygen. Är det kallt blir hovarna och skorna mycket kalla och hårda, och därmed svårare att jobba med.

    

Startsida

Hovslageri

Prislista hovslageri

Flugbindning

Flugsortiment

Länkar

Kontakt

Karta